ul. T. Kościuszki 10
  32-050 Skawina


  tel.: 12 276-38-40

  Czynna od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7:30 - 19:00


  ROK SZKOLNY 2018/2019  ZAJĘCIA DLA DZIECI MŁODSZYCH


  ZAJĘCIA GRUPOWE "Raz, dwa, trzy - mówisz Ty"

 • Zajęcia dla dzieci 1-3 letnich, u których nie występuje oczekiwany rozwój mowy i dla ich rodziców.
 • Stymulowanie rozwoju mowy dzieci m.in. poprzez zabawy fonacyjne i artykulacyjne, dziecięce masażyki i wierszyki, zabawy paluszkowe, "nazywanie otaczającego świata", zabawy rytmiczno-ruchowe oraz edukacja rodziców w zakresie rozwoju mowy dzieci 1-3 letnich.
 • Cykl 7-8 spotkań, 2 razy w miesiącu.
 • Termin: II okres roku szkolnego 2018/19, dokładny termin zostanie ustalony po zebraniu minimalnej liczby uczestników (5 osób).
 • Prowadzący: Dorota Banaś-Czubacka (neurologopeda).
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy: Dorota Banaś-Czubacka (neurologopeda) (tel. do Poradni: 12 276 38 40).


  ZAJĘCIA GRUPOWE: "Szumki"

 • Zajęcia wspierające prawidłową artykulację głosek szeregu szumiącego.
 • Dla dzieci w wieku 5-6 lat z wadą wymowy - sygmatyzm prosty (po uprzedniej diagnozie i zakwalifikowaniu przez logopedę).
 • 5 spotkań; 2 semestr roku szkolnego 2018/2019; maksymalna ilość uczestników: 6-8 dzieci.
 • Prowadzący: Anna Kutrzeba, Maria Paluch Arciszewska.
 • Zapisy i bezpośrednie informacje u Anny Kutrzeby i Marii Paluch Arciszewskiej.


  ZAJĘCIA GRUPOWE "Sześciolatki" - ROZWIJAJĄCE GOTOWOŚĆ SZKOLNĄ

 • Zajęcia dla dzieci 6-letnich wspierające rozwijanie postawy zadaniowej i dojrzałości emocjonalnej oraz gotowości do nauki czytania i pisania; w programie między innymi: "zabawa w szkołę", zabawy integracyjne, "zabawy z emocjami", "kalambury", ćwiczenia współpracy w parach, ćwiczenia percepcyjno-motoryczne, ćwiczenia koncentracji uwagi.
 • 6-8 spotkań w systemie cotygodniowym oraz spotkanie konsultacyjne dla rodziców.
 • Termin: marzec - maj 2019 roku (przy zebraniu minimalnej liczby uczestników: 6 dzieci).
 • Prowadzący: Maria Paluch-Arciszewska (neurologopeda), Agnieszka Wentrych (psycholog).
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u Prowadzących. (tel. do Poradni: 12 276 38 40).


  ZAJĘCIA GRUPOWE "FILMOTERAPIA"

 • Zajęcia dla dzieci w wieku 7-10, ujawniających nadwrażliwość emocjonalną i wykazujących trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym. Podczas zajęć wykorzystywane będą bajki animowane oraz filmy psychoedukacyjne (przeznaczone dla młodszych widzów), które staną się podstawą do nawiązania dyskusji i rozwijania świadomości dziecka w zakresie własnych uczuć/przeżyć/emocji.
 • 6-7 spotkań w systemie cotygodniowym, trwających po około 120 minut; termin: drugi okres roku szkolnego 2018/2019 (dokładny termin zostanie ustalony po zebraniu minimalnej liczby uczestników - 8 osób).
 • Prowadzący: Anna Ruszkiewicz (psycholog), Joanna Kolasa (pedagog).
 • Bezpośrednie informacje i zapisy u prowadzących. (tel. do Poradni: 12 276 38 40).


  ZAJĘCIA DLA DZIECI STARSZYCH I MŁODZIEŻY


  ZAJĘCIA WARSZTATOWE "ARTETERAPIA"
  2 grupy w mniejszych zespołach (5 - 6 osób)


 • Grupowe zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat nastawione na zmianę funkcjonowania dziecka,
  poprawę relacji w grupie rówieśniczej, w rodzinie i w samym sobie (terapia przez sztukę),
  oparte o działalność plastyczną, w tym roku głównie przez bajkoterapię.
  1) dla dzieci świadomych problemu i chcących pracować nad problemem - Nowość! KLASYCZNA ARTETERAPIA
  2) dla dzieci nastawionych przede wszystkim na terapię zajęciową TERAPIA ZAJĘCIOWA - GŁÓWNIE PLASTYCZNA dla młodszych - 1 godzina zajęć.
 • Spotkania: co 2 tygodnie, poniedziałki w godzinach popołudniowych (do ustalenia z rodzicami: najlepiej godz. 15-17-tej).
 • Termin: od października 2018 roku.
 • Prowadzący: Maria Borowy (pedagog, arteterapeuta) oraz stażystka studentka.
 • Zapisy u Pani Marii Borowy (tel. do Poradni: 12 276 38 40).


  GRUPA DLA DZIECI - ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE MYŚLENIE I KONCENTRACJĘ
  "POMYŚL, ZAPAMIETAJ I ZAPISZ"


 • Zajęcia dla dzieci w wieku 9-12 lat, pokazujące w jaki sposób lepiej uczyć się czytać i pisać, jak poprawić swoje myślenie i przyswajanie wiedzy szkolnej.
 • 8 spotkań, trwających po 60 minut; termin: pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019, czwartki 18.00-19.00.
 • Prowadzący: Maria Borowy.
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u M. Borowy (tel. do Poradni: 12 276 38 40).


  ZAJĘCIA GRUPOWE ,,JAK UCZYĆ SIĘ SZYBCIEJ i SKUTECZNIEJ"

 • Zajęcia dla dzieci w wieku 10-12 lat, uczące jak lepiej ZAPAMIĘTYWAĆ i PRZYSWAJAĆ WIEDZĘ SZKOLNĄ.
 • Zajęcia dotyczące funkcjonowania naszego mózgu, pokazujące jak pracuje lewa i prawa półkula mózgowa, która zapamiętuje jakie treści oraz zawierające praktyczne ćwiczenia usprawniające zapamiętywanie.
 • 6-8 spotkań, trwających po 60 minut; termin: pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019, czwartki 18.00-1900, co 2 tyg.
 • Prowadzący: Maria Borowy.
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u M. Borowy (tel. do Poradni: 12 276 38 40).


  ORTOGRAFIA NA WESOŁO I SKOJARZENIOWO, CZYLI MALOWANA ORTOGRAFIA

 • Zajęcia grupowe dla dzieci z trudnościami w opanowaniu poprawnej pisowni, z wykorzystaniem plastycznego zapisu wyrazów wg metody PRAWOPÓŁKULOWEGO ZAPAMIĘTYWANIA WYRAZÓW.
 • Wiek uczestników: 9-12 lat, kl. III-VI; grupa licząca 4-6 osób.
 • Spotkania: co 2 tyg. przez 3 m-ce, od X 2018 r. w czwartki w godzinach: 17-18 (lub inny termin popołudniowy, możliwy poniedziałek lub czwartek).
 • Prowadzący: Maria Borowy - pedagog, arteterapeuta.
 • Zapisy W RECEPCJI lub u Pani Marii Borowy (tel. do Poradni 12 276-38-40).


  WARSZTATY SZYBKIEJ NAUKI

 • Realizowany w dwóch grupach wiekowych: dzieci w klasach IV-VIII oraz młodzieży w klasie III gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
 • Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży chcącej:
 • zwiększyć efektywność swojego uczenia, osiągać lepsze wyniki w nauce;
 • poznać metody szybkiego zapamiętywania,
 • opanować metody szybkiego czytania,
 • poznać sposoby efektywnego notowania,
 • poznać zasady planowania nauki, motywacji i samokontroli procesu uczenia się.
 • Zajęcia odbywać się będą na terenie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skawinie
  w cyklu 6- 8 spotkań, w grupach 4- 6 osobowych.
 • Termin zostanie ustalony po zebraniu się minimalnej grupy chętnych osób.
 • Prowadzący: Katarzyna Guguła.
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u Pani Katarzyny Guguły lub w sekretariacie Poradni (tel. do Poradni: 12 276 38 40).


  ZAJĘCIA GRUPOWE Metody efektywnego uczenia się

 • Dla kogo? - dzieci z klas IV - VI.
 • Cel zajęć? Podniesienie efektywności uczenia się, praktyczne sposoby przyswajania wiedzy.
 • Cykl 4 spotkań; raz w tygodniu.
 • Termin: II semestr 2018/2019 (przy zebraniu minimalnej liczby uczestników: 6).
 • Prowadzący: Katarzyna Pytko.
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u Katarzyna Pytko (tel. do Poradni: 12 276 38 40).


  ZAJĘCIA GRUPOWE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNO-SPOŁECZNE
  DLA DZIECI KLAS 7 i 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ 3 GIMNAZJUM


 • Zajęcia przeznaczone dla nastolatków, wykazujących trudności w funkcjonowaniu społeczno- emocjonalnym.
 • Zajęcia mają na celu stymulację sfery społeczno-emocjonalnej funkcjonowania, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych, asertywności, odporności psychicznej, kształtowanie adekwatnej samooceny.
 • 8-10 spotkań w systemie cotygodniowym oraz spotkanie konsultacyjne dla rodziców.
 • Termin: drugi semestr roku szkolnego 2018/2019 (przy zebraniu minimalnej liczby uczestników: 6).
 • Prowadzący: Kornelia Łach (psycholog, psychoterapeuta), Kalina Sotwin (psycholog).
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u prowadzących, (tel. do Poradni: 12 276 38 40).


  ZAJĘCIA GRUPOWE DLA MŁODZIEŻY POPRAWIAJACE FUNKCJONOWANIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
  "NASTOLATKIEM BYĆ - OPOWIADANIA TERAPEUTYCZNE"


 • Zajęcia dla dzieci w wieku 12-14 lat, uczące lepiej funkcjonować w grupie rówieśniczej, poprawiające relacje z samym sobą i z rówieśnikami, proponowane tematy: zagrożenie w sieci, uzależnienia od jedzenia, zdrowa rywalizacja, ucieczka z domu, agresja wobec zwierząt, substancje psychoaktywne, relacje w grupie.
 • 8 spotkań, trwających po 60 minut; termin: drugi okres roku szkolnego 2018/2019.
 • Prowadzący: Maria Borowy.
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u M. Borowy (tel. do Poradni: 12 276 38 40).


  WARTOŚCI W ŻYCIU SPOŁECZNYM I PATRIOTYCZNYM - WARSZTATY DLA AMBITNYCH DZIECI

 • Grupa dla dzieci i młodzieży wpływająca korzystnie na rozwój moralno-społeczny, poprawiająca funkcjonowanie w grupie i w rodzinie. Celem zajęć jest rozwój postaw prospołecznych i altruizmu wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia oparte będą na tekstach literackich i baśniach, legendach i podaniach, dyskusji, konfrontacji, pracy zespołowej.
 • Omawiane będą takie wartości, jak: dobro, przyjaźń, prawda, pokój, patriotyzm, miłość do rodziny, historii i swojego miejsca zamieszkania, altruizm.
 • Wiek uczestników: klasy V-VII.
 • Spotkania: co 2 tygodnie, w grupie 4-6 osób; termin: październik -grudzień 2018 roku; cykl 6 spotkań w poniedziałki od godz. 16.00 do 17.00.
 • Zapisy u Pani Marii Borowy (tel. do Poradni: 12 276 38 40).


  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH
  DLA DZIECI Z AUTYZMEM W WIEKU 8-10 ROKU ŻYCIA


 • Zajęcia przeznaczone dla dzieci wykazujących znaczące deficyty w rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz komunikacji.
 • Zajęcia prowadzone w małej grupie 4-5 osobowej, z wideo treningiem i udziałem uczestników "Grupy rozwoju osobistego".
 • Częstotliwość spotkań: co drugi tydzień /dwa razy w miesiącu na terenie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie.
 • Termin: październik 2018 - czerwiec 2019 roku, godzina 16.00.
 • Prowadzący: Katarzyna Guguła, Paweł Tatko.
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u Pani Katarzyny Guguły, Pawła Tatko lub w sekretariacie Poradni
  (tel. do Poradni: 12 276 38 40).


  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH
  DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM W WIEKU 16- 18 ROK ŻYCIA


 • Zajęcia przeznaczone dla uczniów wykazujących znaczące deficyty w rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz komunikacji.
 • Zajęcia prowadzone w małej grupie 4-5 osobowej, z wideo treningiem i udziałem uczestników "Grupy rozwoju osobistego".
 • Częstotliwość spotkań: co drugi tydzień /dwa razy w miesiącu na terenie SPPP w Skawinie.
 • Termin: październik 2018 - czerwiec 2019 roku, godzina 16.00.
 • Prowadzący: Katarzyna Guguła, Paweł Tatko.
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u Pani Katarzyny Guguły lub Pawła Tatko lub w sekretariacie Poradni
  (tel. do Poradni: 12 276 38 40).


  "GRUPA ROZWOJU" OSOBISTEGO dla uczniów w wieku 14-17 lat
  chcących angażować się w pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej


 • Organizowana w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie
  w okresie październik 2018 - czerwiec 2019.
 • Jest grupą rozwojowo - wychowawczą. Jej głównym zadaniem jest "służenie pomyślnemu rozwojowi psychofizycznemu
  i kulturalnemu wszystkim tym, którzy pragną samorozwoju."
 • Uczestnicy: W skład grupy wchodzą uczniowie w wieku od 14-17 r.ż. chcący rozwijać u siebie umiejętności prospołeczne, umiejętność rozumienia i współdziałania z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, angażujący się w pomoc na rzecz innych osób, pragnący poznać podstawy wiedzy psychologicznej, poznać perspektywę innych osób, postrzegających świat w sposób odmienny (poznać perspektywę osób z autyzmem, nauczyć się rozumieć ich przeżycia oraz poznać sposoby kontaktu z nimi), nauczyć się twórczego rozwiązywania problemów w interakcjach i w kontakcie z drugą osobą, rozwijać u siebie nowe umiejętności i poszerzać swoje doświadczenia, chcący poświęcić swój czas dla innych oraz chcący poznać siebie swoje uczucia, nauczyć się lepiej rozumieć siebie samego.
 • Miejsce spotkań i inni uczestnicy: Uczestnicy grupy spotykają się raz w tygodniu z dziećmi i młodzieżą wykazującą zaburzenia autystyczne na terenie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie.
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u Pani Katarzyny Guguły lub Pawła Tatko lub do Sekretariatu Poradni
  (tel. do Poradni: 12 276 38 40).


  ZAJĘCIA DLA RODZICÓW


  "SZKOŁA DLA RODZICÓW"

 • Zajęcia przeznaczone dla Rodziców chcących doskonalić swoje kompetencje wychowawcze.
 • 6 spotkań (ok. 2 godziny).
 • Bezpośrednie informacje oraz zapisy u Pani Małgorzaty Czerniawskiej (tel. do Poradni: 12 276 38 40).Wszelkie prawa zastrzeżone! Bez zgody właściciela nie wolno modernizować strony! Dyrektor: K. Gerc, webmaster: P.Tatko